"MEMORIAL TOLO MUNTANER"

¡¡¡¡ LISTADO GANADORES !!!!

 

                           IMÁGENES

         CAMPEONATO BALEARES               PROGRAMA DEL CONCURSO

 

          *Lugar del Concurso/Exposición :  1er piso de la nave de Transarbona-GAMMA, al lado del Polideportivo de "Son Angelats".

                                                                Polígono Industrial Son Angelats de Sóller

                                                       

 COLABORADORES:

col.laboradors

 

CALENDARIO DE ACTOS:

Dia 27 de Octubre:         Recepción de ejemplares a partir de las 17h. (lunes)

Dia 28 de Octubre:         Recepción de ejemplares a partir de las 10h hasta las 20h. (martes)

Dia 29 y 30 de Octubre: Enjuiciamientos (miercoles y jueves)

Dia 31 de Octubre:         Reservado para la organización i visistas concertadas con las escuelas (viernes)

Dia 1 de Noviembre:      Inauguración exposición a partir de las 11h. y visita hasta las 19h. (sabado)

Dia 2 de Noviembre:      Apertura exposición de 10h. hasta las 19h. (domingo)

                                      Recogida de ejemplares a partir de las 19h. (domingo)

 

NOVETATS:

           "INTERCANVI D’OCELLS AL XXVII CONCURS ORNITOLÒGIC BALEAR FOIB-SÓLLER 2014"

Es borsí d’intercanvi d’ocells s’ajustarà a la normativa vigent i per tant estarà separat del recinte/lloc de l’exposició. L’estand d’intercanvi consistirà en una taula i dues cadires facilitades per l’organització o bé que pot portar el propi interessat. L'espai/mòdul serà de 2mts d’amplària x 3 de fondària. El preu del mòdul de 25€ pels dos dies (dissabte i diumenge) i l’horari, el marcat per l’organització.
Si estau interessats, pregam comunicació al correu bernatjl57@hotmail.com
 
      "IV JORNADES TÈCNIQUES I PRÀCTIQUES-SÓLLER 2014"
  
Tal com figura al programa del concurs, pel dissabte 11 d’octubre a les 10h,  a les dependències del Casal Victòria de Sóller  (centre a on fem el concurs anualment) celebrarem les "IV Jornades Tècniques i Pràctiques", ponències impartides aquest any pels jutges Sr.Francisco Grimalt Salvà (color) i Sr. Miquel Socías Hernández (postura). En acabar dinarem d’una torrada. Pregam confirmació al wsp 696421493 (Javier).
 

JUECES ACTUANTES:

COLOR

Sr. D.  Ricardo Rodríguez Nadales  (MALAGA)

Sr. D.  José Japón Lobato  (SEVILLA)

Sr. D.  Juan Bernal Rodríguez  (SEVILLA)

Sr. D.  Jesús M. Herranz Benito  (SEGOVIA)

Sr. D.  Daniel Rodríguez Rochet (MALAGA)

 

POSTURA

Sr. D.  Manuel García Piedra  (MALAGA)

Sr. D.  Pedro Carrion Sánchez  (GRANADA)

 

EXÓTICOS, FAUNA EUROPEA, HÍBRIDOS

Sr. D.  Fernando Osoro Echezarreta  (SANTANDER)

Sr. D.  Venancio Gran Corbi  (ALICANTE)

 

PERIQUITOS Y PSITACIDOS

Sr. D.  Salvador Riambau Ramón  (Tarragona)

 

IMPORTANTE:

Periodo de inscripción: del 29 de septiembre al 19 de octubre, ambos incluidos.

Toda inscripción se hará única y exclusivamente mediante correo electrónico al e-mail   bernatjl57@hotmail.com   solicitando conformidad de recepción.

Posteriormente se recibirá comunicación notificando que el correo ha llegado correctamente.

 

NORMES DEL CAMPIONAT ORNITOLÒGIC DE BALEARS FOIB - SÓLLER 2014 i DEL CAMPIONAT ORNITOLÒGIC COMARCAL DE SÓLLER 2014.

 

1.- L’organització i realització d’aquest XXVII Campionat Ornitològic de Balears està fonamentat i ajustat al Reglament del Campionat Ornitològic de Balears FOIB, document aprovat en Assemblea General Ordinària del 7 de setembre 2013. Totes aquelles qüestions que no figurin explícitament a dit reglament, ho podrà decidir el Comitè Organitzador (art.2ºn del Regl.) donant coneixement al President de la FOIB (màxima autoritat del campionat) o persona delegada (art.3er-1.-)     

 

2.- Podran participar tots els criadors que pertanyin únicament a associacions de Balears. Els exemplars presentats hauran de dur anelles COM, subministrades per associacions de Balears (art.1er i 18.-1.del Regl.) . Al concurs només hi podran prendre part exemplars amb anelles COM del 2014, amb l’excepció dels grups F (exòtics), G (fauna europea), H (híbrids), I (periquitos) i J (psitàcids) que poden participar amb anelles de l’any actual i anterior (art.18 del Regl.).

 

3.- La quota d’inscripció serà de 3€ per exemplar (art. 6è del Regl.)

 

4.- L’alimentació dels ocells de color i postura serà sols d’escalora, així com a les altres varietats l’alimentació o mescla que pertoqui (art. 15è del Regl.).

 

5.- Els grups que competeixen en individuals i equips són els que apareixen en el programa i adjunts al “full d’inscripció”, que seran repartits a las societats i/o criadors. Els grups han estat actualitzats atenent el darrer Nacional COE (art. 16 del Regl.).

 

6.- La FOIB i la nostra Agrupació organitzadora declina qualsevol responsabilitat que pugui produir-se amb els exemplars presentats, malgrat que es posarà tota cura per evitar-ho (art.48 del Regl.).

 

7.- L’organització disposa de servei d’atenció veterinària, per mitjà del centre “Entorn Animal”, veterinari col·legiat 394, Dr. Bartomeu Galmés Santandreu de Balears.

 

8.- Els premis seran donats per la FOIB i consistirà en medalles model oficial en or, argent i bronzo (imitació) als tres exemplars individuals i equips més valorats dels grups participants i, també, que compleixin i hagin obtingut les puntuacions mínimes exigides (art. 41.1 del Regl.) , així com els diplomes acreditatius (art. 41.2 i 41.3 del Regl.)

 

9.- El “Grans Premis” i “Premis Especials” que figuren al programa seran donats per la nostra Agrupació (art.41.4 del Regl.) .

 

10.- Les puntuacions mínimes (art. 42 del Regl.) per optar a medalla seran les següents:

                Individual:             1er   90 punts                      2on   89 punts                     3er   88 punts

                Equips:                  1er 360 punts                      2on 356 punts                     3er 352 punts

 

11.- Una vegada realitzat l’enjudiciament de cada grup per part dels jutges, aixecaran acta i els millors cinc ocells (si procedeix) passaran a ser supervisats pel Comitè de Competició, el qual donarà el seu vist i plau a l’anella (art. 39 i 43 del Regl.) signant, també, la corresponent acta. 

 

12.- En el grup d’Híbrids ha de figurar en el “full d’inscripció” el nom del progenitor (exemple: cadernera x canària). També serà vàlida la denominació científica (art. 34 del Regl.).

 

13.- FOIB i la nostra Agrupació no es faran responsables de problemes legals o jurídics en referència a les espècies presentades que poguessin incórrer en alguna advertència quan a la captura del seus progenitors (art.17 del Regl.)

 

14.-Tota inscripció es farà única i exclusivament mitjançant correu electrònic al e-mail bernatjl57@hotmail.com, sol·licitant conformitat de recepció. Posteriorment rebreu comunicació notificant que el correu ha arribat correctament (veure dates que figuren en el programa a l’apartat “calendari del concurs”).

Damunt el “full d’inscripció” figurarà una pregunta : Teniu o disposau de wsp ?  Si indicau que sí i posau el número de telèfon, us tindrem informats al instant, us sortirà un avís si és el cas: ocell premiat, en uns instants podreu consultar la nostra pàgina web www.canaricultoresdesoller.com .

També, s’anirà actualitzant per blocs la pàgina de la FOIB  www.foib.es

 

15.-El Comitè de Competició serà l’òrgan encarregat de garantir l’estricte compliment del Reglament i de totes les normes relacionades amb el desenvolupament del Campionat (art.11.4 del Regl.) i per part de l’expositor, la plena acceptació de totes les normes contemplades  (art. 51 del Regl.)

 

................................................................................................................................

 

PREMIS:

 

La FOIB donarà medalles i diplomes als tres exemplars individuals i equips més valorats dels grups participants que compleixin i hagin obtingut les puntuacions mínimes exigides, així com els diplomes acreditatius .

 

“GRANS PREMIS”:

 

Per part de la nostra Agrupació, el “Gran Premi”al millor individual i al millor equip en les gammes de COLOR i POSTURA, així com al EXÒTIC, FAUNA EUROPEA, HÍBRID, PERIQUITO i PSITÀCID amb més puntuació (mínim 90 punts), sempre que hi hagi al menys 20 ocells per gamma.

 

“PREMIS ESPECIALS":

 

*Estància per a 2 persones al “Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa” ***** del Port de Sóller,  als 10 ocells en individuals més puntuats (color) d’un mateix criador.

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel Espéndido” **** de Port de Sóller, als 10 ocells en individuals més puntuats (postura) d’un mateix criador.

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel Los Geranios” **** del Port de Sóller,  als 3 equips més puntuats (color) d’un mateix criador.

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel PortoSóller” *** del Port de Sóller,  als 3 equips més puntuats (postura) d’un mateix criador.

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel Generoso” *** del Port de Sóller,  als 10 ocells en individuals més puntuats ( exòtics, fauna europea, híbrids, periquitos, psitàcids ) d’un mateix criador.

 

*Sopar per a 2 persones al restaurant de l´Hotel Espléndido del Port de Sóller a l´equip més puntuat d´exòtics.

 

*Dinar o sopar per a 2 persones al restaurant Balear del Port de Sóller a l´equip més puntuat d´una de les següents gammes: fauna europea, híbrids, periquitos o psitàcids.

 

 

Per tal de donar més opcions de premi als criadors, els "Grans Premis" i "Premis Especials" no son acumulables, es a dir: un mateix criador  pot guanyar com a màxim un "Gran Premi" i un "Premi Especial". La forma de puntuar el "Premis Especials" serà en base a la suma de punts obtinguts. 

 

 

 

 

 CANDIDATURA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO BALEAR DE ORNITOLOGÍA 2014

 

Nos es grato poder informar de que nuestra sociedad (Agrupació de Canaricultors de Sóller) ha presentado su candidatura a la Federación Balear de Ornitología (FOIB), para la celebración del próximo XXVII Campeonato Balear Ornitológico del 2014.

Contamos con el apoyo de organismos municipales (Excmo. Ayuntamiento de Sóller, y Excmo. Ayuntamiento de Fornalutx), entidades públicas (Sóller 2010),  Asociación de Hoteleros de Sóller, y contamos también con un Servicio de Veterinario designado para el evento (Sr. Tomeu Galmés). Y como no puede ser de otra manera, también  de nuestros pequeños colaboradores, cuya ayuda es vital para nuestro concurso local que celebramos anualmente.

Se ha elaborado un video para dar fuerza a la ilusión que tiene esta pequeña agrupación en que le sea concedida la celebración de su primer Campeonato Balear.

 

                                                             

 

Como se puede observar, cambiaremos la ubicación de nuestro concurso. Nos trasladaremos al Puerto de Sóller, contando con un local elevado, con grandes ventanales, permitiendo la entrada de luz natural. Contaremos con más espacio para albergar las jaulas de exposición y otras novedades que desvelaremos más adelante.

También se ha presentado la candidatura en el salón de actos del Excmo Ayuntamiento de Sóller contando con la presencia de las autoridades, y de nuestros asociados y simpatizantes, así como de los medios de comunicación de prensa local.

(próximamente publicaremos los artículos)

 

       tots junts  podem !!!!!