Guanyadors per grup   “II One Day Gloster Show-Sóller 2018”

Guardó                 Gàbia       Criador

Grup A10                         Gloster    Corona 100% Melànic (Verds)

Primer                      8     Bartomeu   Guasp Acebo

Segon                        3     Nicolas       Forteza Morales

Tercer                       4     Juan            Vidal Pomar

 

Grup A20                         Gloster    Consort 100% Melànic (Verds)

Primer                      9     Bartomeu   Guasp Acebo

Segon                        7     Pere            Coll Escolar

Tercer                       8     Bartomeu   Guasp Acebo

 

Grup A30                         Gloster    Corona Pio Melànic (-50% de Lipocrom)

Gran Premi              6     Gabriel       Antich Fuster  Millor Melànic i Pio Melànic  MILLOR CORONA

Segon                        3     Gabriel       Antich Fuster

Tercer                      18    Gabriel       Antich Fuster

 

Grup A40                         Gloster    Consort Pio Melànic (-50% de Lipocrom)

Primer                     29    Juan            Vidal Pomar

Segon                        1     Federico     Hinarejos Rubio

Tercer                       2     Federico     Hinarejos Rubio

 

Grup B10                          Gloster    Corona Pio Lipocrom (-50% de Melanina)

Primer                      6     Juan            Vidal Pomar

Segon                        5     Juan            Vidal Pomar

Tercer                       9     Bartomeu   Guasp Acebo

 

Grup B20                         Gloster    Consort Pio Lipocrom (-50% de Melanina)

Gran Premi              1     Federico     Hinarejos Rubio Millor Pio Lip. i 100% Lip.  MILLOR CONSORT

Segon                        4     Juan            Vidal Pomar

Tercer                       9     Pere            Coll Escolar

 

Grup B30                         Gloster    Corona 100% Lip.Groc i/o Blanc (accpts.melan.sols corona)

Primer                     12    Toni            Más Rullán

Segon                        2     Fco.Javier   Socias Hernández

Tercer                       1     Fco.Javier   Socias Hernández

 

Grup B40                         Gloster    Consort 100% Lip.Groc i/o Blanc

Primer                      2     Fco.Javier   Socias Hernández

Segon                        6     Sebastián    Marcé Frontera

Tercer                      10    Toni            Más Rullán

 

Grup C10                         Gloster    Corona F.Blanc 100% Melànic i Pio Melànic

Gran Premi              1     Federico     Hinarejos Rubio  Millor Fondo Blanc (menys 100% Lipocrom)

Segon                        6     Bartomeu   Guasp Acebo

Tercer                       3     Bartomeu   Guasp Acebo

 

Grup C20                         Gloster    Consort F.Blanc 100% Mel i Pio Melànic

Primer                      2     Horacio      Cánovas Romero

Segon                        1     Federico     Hinarejos Rubio

Tercer                       3     Horacio      Cánovas Romero

 

Guardó                 Gàbia       Criador

 

Grup C30                         Gloster    Corona F.Blanc Pio Lipocrom (-50% de Melanina)

Primer                      2     Horacio      Cánovas Romero

Segon                        1     Federico     Hinarejos Rubio

Tercer                       4     Juan            Vidal Pomar

 

Grup C40                         Gloster    Consort F.Blanc Pio Lipocrom (-50% de Melanina)

Primer                      1     Federico     Hinarejos Rubio

Segon                        2     Fco.Javier   Socias Hernández

Tercer                       4     Bartomeu   Guasp Acebo

 

Grup D10                         Gloster    Corona Resta Melanines 100% Melànics i Pios

Gran Premi               4     Sebastián    Marcé Frontera  Millor Altres Melanines Fondo Groc

Segon                        3     Pere            Coll Escolar

Tercer                       7     Bartomeu   Guasp Acebo

 

Grup D20                         Gloster    Consort Resta Melanines 100% Melànics i Pios

Primer                      1     Federico     Hinarejos Rubio

Segon                        8     Bartomeu   Guasp Acebo

Tercer                       4     Juan            Vidal Pomar

 

Grup E10                         Gloster    Corona Int.Melan i Pios Melan

Primer                      6     Bartomeu   Guasp Acebo

Segon                        2     Gabriel       Antich Fuster

Tercer                       1     Gabriel       Antich Fuster

 

Grup E20                          Gloster    Consort Intensos Melànics i Pios (-50% Lipocrom)

Gran Premi              4     Pere            Coll Escolar  Millor Intens-Totes Melanines Fondo Groc

Segon                        5     Bartomeu   Guasp Acebo

 

Grup E40                         Gloster    Consort Intensos 100% Lipocrom i Pio Lipocrom (-50% Mel.)

Primer                      1     Fco.Javier   Socias Hernández

 

Grup F10                          Gloster    Corona 2017 (Totes les Categories)

Gran Premi              7     Bartomeu   Guasp Acebo  Millor Sobreany 2017

Segon                        2     Juan            Vidal Pomar

Tercer                       5     Sebastián    Marcé Frontera

 

Grup F20                          Gloster    Consort 2017 (Totes les Categories)

Primer                      1     Nicolas       Forteza Morales

Segon                        6     Bartomeu   Guasp Acebo

Tercer                       4     Pere            Coll Escolar

 

                                                                                                                      Sóller, 13 d’octubre de 2018

 

* FULL D´INSCRIPCIÓ .PDF                                 * FULL INFORMATIU .PDF

PROGRAMA D’ACTES

                                                        Dijous 11 i divendres 12 d´Octubre:   Neteja i muntatge de prestatges i gàbies

                                                        Dissabte 13 d´Octubre:

                                                                                          8,30h       Recepció de exemplars al CP Victòria

                                                                                          9,30h       Inici de l’enjudiciament

                                                                                        11’00h       Descans i berenada

                                                                                        11’30h       Segueixen els enjudiciaments  

 

En acabar els enjudiciaments es fa una ronda de precs i preguntes per part dels  criadors cap als jutges.

                                                                            14’30h       Dinar tots plegats de Paella i tertúlia

                                                                                        17,30h       Entrega de premis

                                                                                        18’30h      Recollida d´ocells i desmontatge del concurs

                                  * El concurs roman obert al públic durant tota la jornada