XXXII CONCURS ORNITOLÒGIC ILLES BALEARS 

                                             XXXVII CONCURS ORNITOLÒGIC SÓLLER 2019

 

                                Recepció:      29 i 30 d'octubre

                                Enjuiciament: 31 d'octubre i 1 de novembre

                                Recollida:        3 de novembre

 

   Instal.lacions del concurs:

   Pavelló Es Puig

 

   

 

   

 

   Organitza: